BUREBISTA (82-44 î.Hr.)

 “cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”

· unificarea tuturor triburilor geto-dace;

"Ajungând în fruntea neamului său,  […], getul Burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât, în câțiva ani a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine. Ba încă, a ajuns să fie temut și de romani .

 (Strabon - ”Geografia”)

· 48 î.Hr. - implicarea lui Burebista în războiul civil dintre Caesar și Pompei;

· 44 î.Hr. - moartea regelui Burebista - divizarea în 4-5 regate;

"[…]  Iar după moartea lui Deceneu, ei au avut aproape în aceeași venerație pe Comosicus, fiindcă era la fel de iscusit. acesta era considerat la ei rege, și preot și ca judecător, datorită priceperii sale, și împărțea poporului dreptatea în ultimă instanță. Părăsind și acesta viața, s-a urcat pe tron, ca rege al geților, Scorillo care a condus timp de patruzeci de ani popoarele sale din Dacia."

 (Iordanes - ”Getica”)

· 28 î.Hr. - Campania lui Crassus - cucerirea pământului  getic dintre Dunăre și Marea Neagră și trecerea sub autoritatea regatului odris, regat clientelar Romei;

· 15 d.Hr. - între Drava (Serbia, azi) și Dimum  (Belene, în Bulgaria), romanii întemeiază provincia senatorială Moesia;

· 46 d.Hr. - teritoriul de azi al Dobrogei este anexat provinciei Moesia.

Cuprins:

DECEBAL (87-106 d.Hr.)

"Decebal era foarte priceput la planurile de război și iscusit în înfăptuirea lor, știind să aleagă prilejul pentru a-l ataca  pe dușman și a se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător și se pricepea să folosească izbânda, dar și să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din această pricină, multă vreme a fost un dușman de temut pentru romani."

                            (Cassius Dio - ”Istoria romanǎ”)

· Iarna 85-86 d.Hr. - campania dacilor conduși de regele Duras, aliați cu bastarnii și roxolanii, în Moesia. Împăratul Domițian organizează: Moesia Superior și Moesia Inferior.

· 87 d.Hr. - Tapae - victoria dacilor împotriva romanilor conduși de Cornelius Fuscus. Decebal reunește în jurul său toți dacii liberi.

· 88 d.Hr. - Tapae - victoria romanilor conduși de Tettius Iulianus;

· 89 d.Hr. - pacea dintre Decebal și Domițian;

· 101-102 d.Hr. - primul război daco- roman;

· 105-106 d.Hr. - al doilea război daco- roman;

" Traian  a ocupat  munții întăriți și a găsit acolo armele, mașinile de război, precum și steagul luat de la Fuscus. Pentru aceste motive […], Decebal  era gata să primească orice condiții ce i s-ar fi impus, nu fiindcă ar fi avut de gând să le respecte, ci ca să mai prindă putere după pierderile suferite atunci, anume să predea armele, mașinile de război și pe constructorii acestor mașini, să predea pe dezertori, să distrugă întăriturile și să se retragă din teritoriul cucerit (…); să nu primească nici un fugar, nici să mai ia în slujba lui vreun ostaș din imperiul roman (…). De nevoie el a primit aceste condiții."

 (Cassius Dio - ”Iistoria romanǎ”)