Cuprins:

Mihai Viteazul ( 1593-1601), domn al Țării Românești

           N. Iorga, despre Mihai Viteazul

 ,,De la 1600 nici un român n-a mai putut gândi unirea fără uriașa lui personalitate, fără paloșul sau securea lui ridicată spre cerul dreptății, fără chipul lui de curată și desăvârșită poezie tragică

și

Acțiuni diplomatice

Acțiuni militare

 Cariera de boier a început-o pe lângă unchiul său, Iane. Pe vremea când acesta era mare ban al Olteniei, Mihai a ajuns ban mic (bănișor) al județului Mehedinți. În anul 1558 Mihai deținea deja funcția de ban mic (bănișor) al județului Mehedinți. În anul 1590 ajunge mare stolnic, între 1591-1592 devine mare postelnic, iar apoi, în scurt timp, mare agă. În tot acest timp, pentru că banul Olteniei locuia de fapt la Constantinopole, e posibil ca Mihai să fi fost și ispravnic în locul acestuia, la Craiova. Între 1592-1593 Mihai a ajuns ban al Olteniei.

·  1594 - aderă la Liga Creștină (Sfântă) - alianță antiotomană constituită la inițiativa Papei Clement al VIII-lea, din care, inițial, făceau parte Statul Papal, Spania, Austria, Ferrara, Mantua și Toscana; aderă Transilvania, Moldova și Țara Românească condusă de Mihai Viteazul;

·  20 mai 1595 - Tratatul de la Alba Iulia cu principele Transilvaniei, Sigismund Bathory;

·  1598 - Tratatul de la mănăstirea Dealu Târgoviște cu Rudolf al II-lea, împăratul Imperiului Habsburgic. Împăratul austriac se obliga să finanțeze un corp de oaste de 5.000 soldați, eventual încă 5.000 în plus, iar Mihai îl recunoștea pe împărat ca suzeran.

· Noiembrie 1594 - Răscoala antiotomană la București

· 13/23 august 1595 -  Bătălia de la Călugăreni

 ”Mihai (…) spre a descuraja pe turci și a îmbărbăta pe ai săi (…) și smulgând o secure ostășească, se aruncă în coloana vrăjmașă ce-l amenință mai de aproape, doboară pe toți cei ce se încearcă a-i sta împotrivă, ajunge pe Caraiman-Pașa, îi zboară capul, izbește și pe alte capete din vrăjmași și, făcând minuni de vitejie, se întoarce la ai săi plin de trofee și fără a fi rănit. (...) Bătrânul Sinan însuși, târât de ai săi și în graba fugei sale, fu călcat în picioarele cailor și apoi, împins de sulița unui ostaș român, căzu călare după pod în baltă cu atâta repeziciune, încât, izbindu-se de pod, își pierdu chiulaful și feregeaua și doi dinți ce singuri se mai afla în gura lui.”

(Fragment din „Românii supt Mihai Voievod Viteazul“)

·   Mihai se retrage spre munți și așteaptă sprijinul principelui Transilvaniei.

· Octombrie 1595, cu sprijinul din Transilvania eliberează Târgoviște, București, Giurgiu.

 Prin campaniile din anii 1599-1600 Țara Românească, Moldova și Transilvania sunt reunite într-un sistem politic coordonat de Mihai Viteazul.

· 18/28 octombrie 1599 - Bătălia de la Șelimbăr, principele Transilvaniei Andrei Bathory este înfrânt iar la 1 noiembrie Mihai Viteazul intră triumfal în Alba-Iulia. · Mai 1600 - intervenție în Moldova

· 27 mai 1600 - Emite hrisovul din Iași în care se intitula „Io Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Țării Românești și al Ardealului și al Moldovei“.- Prima unire a Țărilor Române

· Septembrie 1600 - Bătălia de la Mirăslău;

· Toamna 1600 pierderea operei politice a lui Mihai;

· 3 august 1601- Bătălia de la Gurăslău;

· 9/19 august 1601 Mihai Viteazul este asasinat în tabăra Câmpia Turzii din ordinul generalului Gheorghe Basta.