Cuprins:

ACȚIUNI DIPLOMATICE ÎN SECOLELE XVII-XVIII

Transilvania

- Gabriel Bethlen (1613-1629) - încearcă să pună în aplicare proiectul ,,Dacia”, prin unirea celor trei Țări Române, dar fără succes;

- Gheorghe Rakoczy I (1630-1648) - tratate de alianță cu Matei Basarab, cu suedezii (1643), cu turcii (1643) și francezii (1645);

- Gheorghe Rakoczy al II-lea (1648-1660) -1656 alianță cu suedezii, cazacii și electorul de Brandenburg împotriva Poloniei; 1659, alianță antiotomană cu Radu Mihnea al III lea;

Țara Românească

- Matei Basarab (1632-1654) - 1635, 1636, 1638, 1640, 1647, 1650, 1651 - tratate de alianță între Țara Românească și Transilvania; 1644-1648 - cooperare cu Moldova

- Șerban Cantacuzino (1678-1688) - 1684-1688 - contacte diplomatice cu austriecii.

- Constantin Brâncoveanu (1688-1714) - a desfășurat ,,o politică de cumpătare, dar practică; puțin strălucitoare, dar foarte folositoare” N. Iorga

1689 - tratat cu habsburgii; nu s-a putut aplica;

1709 - Convenția secretă cu Rusia  pentru o acțiune antiotomană;

1714 - a fost mazilit, învinuit de turci pentru că ,,adunase multe bogății și arme pentru a se opune și pregăti o răscoală” (cronicarul otoman Mehmed Rașid); 15 august 1714 - a fost executat de Poartă împreună cu fiii săi.

Moldova

- Vasile Lupu (1634-1653) -1638 - alianță cu principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczy I     1644-1648  -înțelegere și cooperare cu Matei Basarab

- Dimitrie Cantemir (1710-1711) - 2/13 aprilie 1711 - Luțk, alianța cu Petru I, țarul Rusiei. ,,...luminatul prinț ne-a arătat credința sa; și toată familia, partea bărbătească, o vom susține pe tronul Moldovei cu titlul de domn”

( Tratat de alianță, art.III)

ACȚIUNI MILITARE ÎN SECOLELE XVII -XVIII

Transilvania

- Gabriel Bethlen (1613-1629) - participă la războiul de 30 ani împotriva austriecilor;

- Gheorghe Rakoczy I (1630-1648) - luptă împotriva austriecilor, sperând să obțină Ungaria, dar este înfrânt;

- Gheorghe Rakoczy al II-lea (1648-1660) -1657 - încearcă să cucerească Polonia, dar fără succes;

1660 - Bătălia de la Gilău (Cluj) câștigată de turci;

Țara Românească

- Matei Basarab ( 1632-1654) - Conflicte cu Moldova: 1637 - Focșani;1639 - Ojogeni ( Prahova); 1653 - Finta ( Dâmbovița); - - Șerban Cantacuzino (1678-1688) - 1683 -  participă la asediul Vienei;

- Constantin Brâncoveanu (1688-1714) - 1690, Zărnești (lângă Brașov) - victorie, cu sprijinul tătarilor;

1710-1711- în timpul unui conflict ruso-turc, a adoptat o politică de expectativă;

Moldova

- Dimitrie Cantemir (1710-1711) - 18-22 iulie 1711 - lupta de la Stănilești, pe Prut, rușii și moldovenii, fiind înconjurați de otomani, au fost înfrânți; a fost obligat să se refugieze în Rusia, unde a desfășurat o bogată activitate culturală.